صمد سلیمان زاده حدود 20 سال پیش بعد از بازگشت آمریکا اولین فعالیت خود را با پروژه ساختمان پتروشیمی کشور که به pcc معروف است را آغاز کرد. از دیگر پروژه های وی میتوان به ساختمان بیمه پارسیان در خیابان میرداماد، اولین ساختمان روزنامه همشهری، برج پارس جردن و آخرین پروژه درحال ساخت پروژه view در خیابان جردن که هم نام شرکت  view است، اشاره نمود. همچنین پروژه آیلند در خیابان فرشته هم در مرحله جواز است. در تمامی پروژه ها در انتخاب محل پروژه ها وقت زیادی گذاشته شده است. نیازهای منطقه در انتخاب نوع کاربری ساختمان موضوع قابل تامل است که در پروژه آیلند به آن نگاه بسیار ویژه ای شده است. در ساختمان سازی بیشتر از نگاه اقتصادی و مالی باید به بعد ملی گرایانه آن توجه کرد و بناهای ساخت که برای آیندگان به یادگار بماند از علل موفقیت و ماندگار شدن برج پارس هم می توان دقیقا به همین مورد اشاره کرد. برج پارس سومین نماد شهری تهران و یک افتخار ملی است که نام آقای سلیمان زاده را برای همیشه در خاطره ها ماندگار کرد.