بازدید مهندس صمد سلیمان زاده از دهمین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون

بازدید مهندس صمد سلیمان زاده از غرفه بتن اکسپوز گریتون در دهمین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون (میدکس)
زمان برگزاری نمایشگاه: 24 الی 27 دی ماه 1398
مکان برگزاری نمایشگاه: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران