چهارمین گنکره ایران مدرن

چهارمین گنکره ایران مدرن با رویکرد تاثیر ساخت بناهای فاخر در بافت شهری

21،22،23 آبان ماه 98 در هتل لاله پارک تبریز

با حضور سازندگان به نام تهران و نشست خصوصی معرفی حامیان و سرمایه گذاران صنعت ساختمان

 

سازندگان به نام تهران:

مهندس صمد سليمانزاده سازنده برج پارس

مهندس حميد صحيح النسب سازنده برج برج بهشت
مهندس عليرضا بنى صدر سازنده مجموعه پارسا سازه
مهندس حسين آذرى سازنده عمارت تلما
مهندس امير صحيح النسب سازنده برج ازگل residential building