هفتمین گردهمایی سازندگان

هفتمین گردهمایی سازندگان و معماران تهران به رسم هر سال ولی کاملا متفاوت از دوره های گذشته از ششم تا هشتم مهرماه ۱۳۹۹ در سالن اجلاس سران برگزار شد.