پنجمین ورکشاپ مد و برندسازی

پنجمين وركشاپ "مد و برندسازی" با حضور اساتيد برتر حوزه ی مد و طراحی لباس و بزرگان صنعت و ماركتينگ